Tervetuloa meromiktisten järvien jännittävään maailmaan!

A panorama view of Pakasaivo

Tästä sivustosta

Tämä sivusto on omistettu Suomen lapin meromiktisille järville, mutta myös muita meromiktisiä järviä maailmanlaajuisesti saatetaan käsitellä. Meromiktisillä järvillä on rauhaa, joka ei ole tästä maailmasta. Jokainen, joka vierailee näillä järvillä tulee jollakin tasolla kosketetuksi, toiset syvemmin, mutta kukaan ei jää täysin kylmäksi.


Intohimostani

Meromiktisten järvien viehätys on niiden dikotomisessa luonteessa. Ne ovat samanaikaisesti henkeäsalpaavan kauniita ja kauhistuttavia. Järvien äärellä lumoutuu niiden kauneudesta ja pelästyy niiden kätkemiä salaisuuksia. Pelkoja vahvistaa perimätiedon kertomukset niiden äärellä tapahtuneista pakanallisista palvelumenoista.


Sisäisestä palostani

Kiinnostuin meromiktisistä järvistä ensimmäisen kerran vuonna 1997,kun pikaisesti kävin Pakasaivolla ollessani lomamatkalla Lapissa. Silloin en ottanut askeltakaan turistiaidan ulkopuolelle. Kesti 17 vuotta ennen kuin vierailin Pakasaivolla uudestaan vuonna 2014 ja silloin jätin turistiaidat huomiotta. Siitä alkoi koko elämäni muuttanut kokemus. Kuljeskellessani Pakasaivon alueella tulin siihen tulokseen, että kyse on eräänlaisesta luonnon väärentämättömästä aikakapselista. Meromiktinen järvi tallentaa historian tavalla, joka ei muissa luonnon muodostumissa ole mahdollista. Asutussa maailmassa ei ole kovinkaan paljon paikkoja, joissa moderni elämä ei olisi korruptoinut luonnon omaa kertomusta.


Jumalan ihmeellisistä luomistöistä

Luonto on täynnä Jumalan ihmeellisiä luomistekoja, eikä niiden kokemiseen tarvita käyntiä meromiktisella järvellä. Jumalan luomistyöt ovat läsnä kaikkialla ja niitä voi ihastella missä tahansa. Minusta Jumalan luomistekojen ihmettely on yksi parhaimmista ajankäyttötavoista. Jumalan luovuus on ääretön ja yhden ihmeen sisällä on toinen ihme, johtaen loputtomaan ihmeiden ketjuun. Valitettavasti olemme turtuneita meitä jatkuvasti ympäröiviin ihmeisiin ja herätäkseen tuosta turtumuksesta on välillä matkustettava harvaan asutuille seuduille nähdäkseen samoja ilmiöitä, jotka ovat läsnä arjessakin, mutta joita ei arjessa huomaa.


Meromiktisistä järvistä

Meromiktinen järvi on sellainen, josta puuttuu tavallisille järville ominainen vesikerrostumien kierto. Ylemmät ja alemmat vesikerrokset eivät milloinkaan sekoitu keskenään ja näin syntyy hapeton ympäristö, joka kykenee säilyttämään niin orgaanista kuin epäorgaanistakin materiaa käytännöllisesti katsoen muuttumattomana. Vain muutamat organismit kykenevät elämään hapettomassa ympäristössä ja koska yksi niistä on purppurarikkibakteeri, rikkipitoisuus yleensä kasvaa meromiktisessä järvessä syvyyden mukana. Meromiktiset järvet ovat hyvin syviä, usein ilman kiinteää pohjaa ja siten jossakin mielessä pohjattomia. Useat niistä ovat jyrkkien seinämien ympäroimiä ja järven syvyys ja sitä ympäröivät jyrkät seinämät toimivat vesikerrosten sekoittumisen estäjinä.Pakasaivo saa vetensä pohjassa olevista lähteistä ja siihen virtaavista puroista. Legendojen mukaan Pakasaivo on toiminut uhri- ja palvontapaikkana luonnonuskontojen ajalla.


Pakasaivosta ja Äkässaivosta

Pakasaivo ja Äkässaivo ovat molemmat, perimätiedon mukaan, saamelaisten uhri- ja palvontapaikkoja. Saamelaisten oletetaan olleen Suomen ensimmäisiä asukkaita. Palvontamenoilla ja uhreilla pyrittiin varmistamaan hyvä saalis niin kalastuksessa kuin metsästyksessäkin. On oletettu, että luolia muistuttavia onkaloita pakasaivon kiviseinämissä on käytetty uhrilahjojen sijoituspaikkoina. Kiviseinämien onkaloista löytyy usein porojen ja lintujen luita, mutta nämä ovat todennäköisesti äskettäin kuolleiden eläimien luita.